Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

Vostok
0206 1363 500
Reposted fromqb qb viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Vostok
3565 601b 500
Reposted fromannimax annimax viaPoranny Poranny
Vostok
Reposted fromvolldost volldost viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Vostok
6775 f3b8 500
Vostok
3856 6539
Reposted fromflesz flesz viaapatyczna apatyczna
Vostok
6506 86b0
Reposted frombrumous brumous viaapatyczna apatyczna
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Vostok
8866 397e 500
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viaapatyczna apatyczna
Vostok
Vostok
5756 c3b1
Reposted fromMatalisman Matalisman viaapatyczna apatyczna
Vostok
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaapatyczna apatyczna
Vostok
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaapatyczna apatyczna
Vostok
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
Vostok
3211 5685 500
Reposted fromtichga tichga viaapatyczna apatyczna
Vostok
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaapatyczna apatyczna
Vostok
Vostok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl