Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

Vostok
Reposted frombluuu bluuu
Vostok
8106 cc96
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaikari ikari
Vostok
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaikari ikari
Vostok

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

February 18 2019

Vostok
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio
Vostok
0081 04cc
Reposted frompunisher punisher
Vostok
9429 2801 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Vostok
9589 20db 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Vostok
8114 f628 500
Reposted frompunisher punisher viaderida derida
Vostok
9844 83fb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Vostok
9847 c340 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Vostok
9851 ef53 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Vostok
- A czemu nigdy nie używasz siły w stosunku do mnie? - Ponieważ kochać to znaczy wyrzec się siły - odpowiedział cicho Franz. 
— Milan Kundera "Nieznośna Lekkość Bytu"
Reposted fromstormymind stormymind

February 17 2019

Vostok
Vostok
Reposted fromeglerion eglerion viaEmilieBronte EmilieBronte
Vostok
Vostok
8569 828e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Vostok
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viainsanedreamer insanedreamer
Vostok
5867 a558
Reposted fromimyours imyours viainsanedreamer insanedreamer
Vostok
5476 d3a0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl