Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

Vostok
3525 6727 500
Reposted fromZircon Zircon
Vostok
6119 b1aa
Want!
Reposted fromnazghul nazghul
Vostok
7212 a5f7 500
Reposted frompolishzupe polishzupe
Vostok
Reposted fromPureBeauty PureBeauty
Vostok
8470 a13a 500
Reposted fromteijakool teijakool
Vostok
9600 4517 500
Reposted fromTamahl Tamahl
Vostok
0279 3a3c 500
Vostok
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Vostok
Vostok
3165 30e5 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Vostok
4901 8ee2
Reposted fromZircon Zircon
Vostok
8124 f5d4 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaapatyczna apatyczna
Vostok
7232 2738 500
Reposted fromPresidente Presidente viaapatyczna apatyczna
Vostok
6629 ef4d
Reposted fromzciach zciach viaapatyczna apatyczna
Vostok
5543 7234 500
Reposted fromRowena Rowena viaapatyczna apatyczna
Vostok
7510 24c8 500
Reposted fromHereName HereName viaapatyczna apatyczna
Vostok
Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna
Vostok
Vostok
Vostok
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz / uwielbiam go za to, naprawdę.
Reposted fromtwice twice viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...